De tafels oefenen en inslijpen is een belangrijk onderdeel van de rekenwiskunde-ontwikkeling. Het wordt ook wel het automatiseren genoemd (vanuit rekenhandelingen de som vlot op kunnen lossen) en memoriseren (het is een rekenfeit, zonder uitrekenen weet je het antwoord). Er zijn al ontzettend veel spellen in onderwijsland waar de tafelsommen mee geoefend kunnen worden.

Een tijd geleden had ik spinner pijltjes gekocht via Ali Express, ik was nog niet echt tot een geslaagd spel gekomen om de kinderen te laten spelen. Nu we volop in de tafels zitten tijdens de rekenlessen leek mij dit een perfect moment! En zo zijn de tafel spinners ontstaan.

De speelborden van de spinners zijn dubbelzijdig te printen over de lange zijde. In het midden van de bloem komt het draaipijltje te staan. De kinderen spreken een volgorde af wie wanneer aan de beurt is. De eerste spint en het pijltje komt op een som. Dan kun je voor de volgende opties kiezen: het kind schrijft de som en het antwoord op, het kind zegt alleen het antwoord, het kind maakt/tekent sprongen op de getallenlijn op het wisbordje, het kind tekent de som in een groepjesmodel of rechthoekmodel, het kind maakt een verhaal bij de som, het kind legt materiaal in een groepjes- of rechthoekmodel passend bij de som.

Als leerkracht kun je aansluiten bij een groepje en deze kinderen verlengde instructie geven middels het spel en met een van de genoemde opties. Het is aan te raden om de groepjes op niveau in te delen, zodat er gedifferentieerd kan worden.

Er zijn bloemen met de antwoorden, zodat de kinderen elkaar kunnen controleren.

Elke tafel spinner heeft zijn eigen kleur, zodat de tafels makkelijk te herkennen zijn. De kinderen kunnen de tafels oefenen van 2 t/m 9 en in de bloem staan ook de sommen 2 t/m 9, omdat de meeste kinderen de tafelsommen van 1 en 10 wel vrij goed kennen.

Hier vind je meer materialen: