De kaarten heb ik verspreid over het plein gehangen, zodat het een speurtocht werd voor de leerlingen. De leerlingen heb ik in tweetallen laten samenwerken. Ze kregen samen één werkblad waar ze om en om de juiste antwoorden (na samen overleggen) op moesten schrijven. Ik liep rond op het plein met de antwoorden, zodat de leerlingen tussendoor konden checken of hun antwoorden goed waren.

Hier vind je meer materialen: