De kaarten heb ik verspreid op het plein gehangen, zodat het een speurtocht wordt voor de leerlingen om alle kaarten op te zoeken. Ik heb de leerlingen in tweetallen laten samenwerken. Ze vulden om en om een antwoord in op het werkblad nadat ze samen hadden overlegt over het juiste antwoord.

De vragen/opdrachten van de kaarten komen uit Gynzy, het middel waar de leerlingen hun rekenen in verwerken.

Hier vind je meer materialen: