Deze werkvorm wordt in het buitenland veel gebruikt om formatief te evalueren met kinderen. Ik heb deze werkvorm vertaald naar het Nederlands. Met deze werkvorm kun je kinderen laten reflecteren op hun eigen werk. Ze geven 2 dingen aan waar ze trots op zijn (2 stars) en 1 ding waar ze graag nog in willen groeien of waar ze zichzelf in willen beteren (a wish). Ook hun leermaatje geeft deze feedback over het gemaakte werk.

Kinderen leren op deze manier reflecteren op hun eigen werk en op het werk van hun leermaatje. Natuurlijk moeten er succescriteria gemaakt zijn bij de gemaakte opdracht, zodat de kinderen weten waar ze op moeten/kunnen reflecteren en feedback op kunnen geven.

Hier vind je meer materialen: