Deze activiteit voer ik jaarlijks uit met behulp van het boek ‘Allemaal vriendjes’. Ik vind het een prachtig verhaal en waar je een mooie activiteit aan kan koppelen voor in de gouden weken. Voor de middenbouw staat de versie al langere tijd online. Deze kun je HIER vinden.

Omdat de (meeste) kinderen in groep 3 nog niet kunnen schrijven, heb ik de opdracht aangepast zodat het een taaltekening gaat worden. Een taaltekening is een tekening waarbij de kinderen kunnen vertellen wat er op de tekening gebeurt en de leerkracht schrijft dit onder de tekening.

Hier vind je meer materialen: