Ook in groep 3 wil ik graag met de kinderen een leerdoel op kunnen stellen voor rekenen. In groep 4 ging dat heel mooi aan de hand van de schaduwtoets van Pluspunt (methode die wij gebruiken op school) en dat kinderen daarna gingen bedenken (als ik de schaduwtoets had nagekeken) in welk doel zij graag willen groeien. In groep 4 kunnen de kinderen dit zelf schrijven.

Begin groep 3 wordt dit voor veel kinderen nog lastig om te kunnen, daarom heb ik nagedacht om wel met leerdoelen aan de slag te kunnen zonder dat de kinderen daar direct voor hoeven te kunnen schrijven.

Voor blok 1 tot en met 5 heb ik doelenkaartjes gemaakt ter grootte van een post-it, waar de kinderen op kunnen geven in welk doel zij willen groeien. Op de voorkant is het plaatje te zien die ook op de doelenposter en in het werkboek van de kinderen staat en op de achterkant staat er uitgeschreven welk doel het is. Zo kunnen ouders ook altijd zien aan welke doelen er gewerkt zijn en welk doel hun kind had gekozen.

De smileys aan de onderkant van het doelenkaartje vullen de kinderen na afloop van de toets in. Wij geven geen cijfers of beoordelingen op de toetsen, deze gebruiken wij formatief. Door de doelenkaartjes er weer bij te pakken kunnen de kinderen aangeven in hoeverre zij gegroeid zijn in het gekozen leerdoel van rekenen.

Hier vind je meer materialen: