Bij de thema’s van Blink richten wij altijd ontdekhoeken in voor de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in groep 3 en 4 ook nog kunnen spelen, hier maken wij wekelijks 30 minuten tijd voor. De kinderen mogen dan vrij spelen met de materialen, maar mogen dan natuurlijk ook spelen in de ontdekhoeken. Door het uitnodigende materiaal vinden kinderen het erg interessant om met de ontdekhoeken aan de slag te gaan.

De ontdekhoeken krijgen altijd een doel mee, zodat wij als leerkrachten ook meer kunnen zien dan alleen maar mooi spel dat er plaats vindt. Een aantal voorbeelden van doelen zijn: fijne motoriek stimuleren, letterkennis vergroten, symmetrieas leren, leren spiegelen of leren programmeren.

Om kinderen gericht met deze doelen aan het werk te laten gaan, zetten wij invitations neer bij elke ontdekhoek. Het woord zegt het al: het is een uitnodiging om met het materiaal aan de slag te gaan. Wij merken sinds het neerzetten van de invitations dat de kinderen veel beter weten wat ze kunnen doen in de ontdekhoek en dat er mooier spel plaatsvindt.

Hier vind je meer materialen: