Tijdens het thema ‘Hallo wereld’ van Blink hebben wij de stelles gekoppeld met als leerdoel: kwesties uit eigen omgeving bespreken en verschillende standpunten weergeven. Een werelds recept leren kennen, deze ook echt maken en proeven, leek ons een geschikte opdracht. De kinderen leren nadenken vooraf of het recept ze lekker lijkt. Ze gaan opschrijven (groep 4) of vertellen (groep 3) wat hun standpunt/mening is en waarom. Voor groep 3 wordt het weergegeven in een taaltekening, groep 4 leert het wel zelf schrijven.

Hier vind je meer materialen: